ജനയുഗം വാര്‍ത്തകള്‍

പിള്ളയ്ക്കു വേണ്ടിയോരു താതനും ഭള്ളു പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന മറ്റൊരു പിള്ളയും.

Posted by ജനയുഗം വാര്‍ത്തകള്‍ on ജനുവരി 5, 2009

പിള്ളയ്ക്കു വേണ്ടിയോരു താതനും ഭള്ളു പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന മറ്റൊരു പിള്ളയും.

ദിഗംബരൻ

1

1

2

2

3

3

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w

 
%d bloggers like this: